Celestine Community Club
Community Club Building
HISTORY CONTACT CALENDAR MAPHALL RENTAL

 SHOOTING  MATCHES

QUESTIONS

 MEMBERSHIP
 
History of the Club

Charter MembersHistory TimelineOfficers, Past & Present

PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER DIRECTOR
2012Nathan SchepersRobert HasenourKurt SchepersGlenn O'Brian
2011Nathan SchepersBob SchepersKim BayerKurt SchepersStacy McCracken
2010Derek SchmittNathan BeykeJames SummersNathan SchepersLarry Schepers
2009Chris SanderChad SchnellSteve BirrellMyron BeckmanRandy Sander
2008 Nathan Schepers James Summers Rachel Reckelhoff Derek Schmitt Kurt Schepers
2007 Kurt Schepers Bob Schepers Jason Betz Aaron Seitz Jeff Ford
2006 Mark Seger Kurt Schepers Mike Bachman Gene Wagner Matt Wagner
2005 Shane Wilson Bill Stubbs Tom Heeke Doug Merkel Brian Kirchoff
2004 Emil Schroering Steve Kuper Chris Sander Chad Schnell Jeff Betz
2003 Jermey Betz Steve Kussy Randy Schroering Mike Bachman Adam Brosmer
2002 Joe Hochgesang Randy Jacob Kent Buechler Danny Haas Curt Matheis
2001 Ed Senninger Bob Schepers Mike Bachman Allen Thewes Dave Schmitt
2000 Glen Schepers David Hoffman Donnie Lueken Scott Gress  Bruce Gutgsell
1999 Steve Kuper Emil Schroering Bill Hochgesang Shane Wilson Jack Hasenour
1998 Ed Senninger Bob Schepers Donnie Schroering Kevin Helming Dwayne Helming
1997 Chris Reckelhoff Robert Hasenour Matt Reckelhoff Randy Sermersheim Dayrl Betz
1996 Chris Reckelhoff Brian Haase Kurt Sermersheim Randy Sermersheim Daryl Betz
1995 Rodney Jacob Danny Haas Curt Mathies Dale Jacob Donnie Lueken
1994 Kevin Knies Tony Foltz Randy Stemle Randy Bauer Robert Hasenour
1993 Joe Hochgesang Eric Knies Mark Seger Dave Gurdoff Randy Jacob
1992 Bob Eckert Allen Luebbehusen Robert Spellmeyer Tim Kempf Mike Bachman
1991 Ed Senninger Dave Schmitt Allen Thewes Richard Reckelhoff Charles Glendening
1990 Bob Schnell Dave Schnell Kurt Hopf Ed Senninger Bill Schepers
1989 Allen Thewes Bernie Fallon Ed Senninger Paul Striegel Steve Miley
1988 Harold Betz Bon Schepers Don Schroering Maurice Schroering John Werner
1987 James Sander Harold Betz Mark Schroering Bill Gurdoff Larry Beyke
1986 Clarence Reckelhoff Bob Eckert Mike Klem Stan Verkamp Dave Schmitt
1985 Donald Sander Gerald Haase Steve Schnell Calvin Elkins Dave Schroeder
1984 Joe Beckman Robert Spellmeyer Jim Hoffman Tom Beckman Steve Goepfrich
1983 Edward Merkley Harold Greener Randy Lueken David Schnell Kenneth Greener
1982 Gerald Haase Dennis Schroering Calvin Elkins James Hohler Richard Reckelhoff
1981 Bob Eckert Steve Goepfrich Kurt Knies Bob Mehringer Bernie Gadlage
1980 Bill Kleinhelter Ed Verkamp Tim Kempf Maurice Schroering Larry Beyke
1979 Daniel Gehlhausen Robert Haase Fred Lampert Edwin Betz Donald McCain
1978 Leon Recker Allen Thewes Ronald Sander John Beyke Ed Reckelhoff, Jr.
1977 Victor Beckman Linus Senninger Kenneth Buechler Kenneth Heeke Robert Schnell
1976 Donald Sander Richard Reckelhoff Calvin Elkins James Hohler Gerald Haase
1975 Victor Eckert Dennis Schroering Larry Fendel Gerald Burger Neil Gehlhausen
1974 Joseph Brosmer Jerome Knies Victor Eckert Jack Goodman Donald Sander
1973 Louis Lueken Delmar Schroering Kenneth Seger Calvin Elkins Ronald Kluesner
1972 Gene Goodman Allen Merkel Ed Wendholt Herbert Schepers Gerald Hasenour
1971 Leonard Heeke Clarence Buechler Ronald Sander James Sander Leo Knies
1970 Ray Lueken Ray Schepers Dallas Knies Ronald Knies Lawrence Kleinhelter
1969 Gene Hostetter Ray Lueken Ronald Kluesner Gerald Haase Harry Hagen
1968 Virgil Knies Oscar Knies Art Schnell Kenneth Schnell David Stemle
1967 Jim Stemle Gene Goodman John Humpert Gib Schroering Edwin M. Schnell
1966 Vic Sander Alois Thewes Bill Englert Bill Kleinhelter Edwin Pete Schnell
1965 Alfred Merkel Frank Schepers Ray Schnaus Jerome Schlacter Tony Schnell
1964 Tony Beckman Leo Knies Arthur Kempf James Hohler Herman Metz
1963 Odilo Fromme Bill Merkel Jack Goodman Hugo Englert Barney Heldman
1962 Elmer Meyer Ted Knies Clarence Buechler Louis Kuczynski Hilbert Hasenour
1961 Charles Schnell Jim Stemle Leonard Heeke Eugene Knies Hilbert Hasenour